Historie TJ

Tato část stránek se připravuje. Shromažďujeme fotografie od pamětníků a bývalých činovníků TJ.