Placení člesnkých příspěvků pro rok 2018

06.05.2018 21:46

Členské příspěvky TJ Semanín na rok 2018


Členové:         do 18 let                                  100 Kč

                        nad 18 let (včetně)                200 Kč                       

                        čestní členové + důchodci     dobrovolné

                        členové VV a RK                     dobrovolné


Členské příspěvky musí být uhrazeny do konce června 2018.

Za 18letého se počítá ten, kdo dovrší 18. let v daném
kalendářním roce.


Členské příspěvky se platí vedoucím příslušných oddílů.


Pro Sportovní oddíl při TJ Semanín vybírá členské příspěvky:


Radek Holubář           -
každou středu v rámci Cvičení žactva (16:30 - 18:00 hod.)

- na schůzích
výkonného výboru TJ Semanín


- v případě potřeby po domluvě i v jiné dny