PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA ROK 2016

22.05.2016 08:47

Členské příspěvky TJ Semanín na rok 2016

Členové:         do 18 let                                  100 Kč

                        nad 18 let (včetně)                200 Kč                       

                        čestní členové -
důchodci                                                         dobrovolné


Členské příspěvky musí být uhrazeny do konce června.


Za 18letého se počítá ten, kdo dovrší 18. let v daném
kalendářním roce.


Členské příspěvky se platí vedoucím příslušných oddílů.

Pro Sportovní oddíl při TJ Semanín a členy nezařazené v
oddílech vybírá členské příspěvky:


Radek Holubář          

-každou středu v rámci Cvičení žactva (16:30 - 18:00 hod.)

- na schůzích výkonného výboru TJ Semanín

- v případě potřeby po domluvě i v jiné dny