Dotace

Rok co rok se pokoušíme získat dotace jak na údržbu našeho areálu, tak i na činnost našich oddílů. V letošním roce jsme podali hned několik žádostí o dotaci. Uvidíme, jak budeme úspěšní.

Dotace pro rok 2014:

Název dotace: Poskytovatel dotace: Rozpočet akce: Požadovaná dotace: Přidělena dotace ve výši:

Dotace na činnost TJ

Obec Semanín 140.000Kč dle možnosti obce 100.000Kč

Babí léto 2014 - 25.ročník

Hejtman Pardubického kraje 35.000Kč 20.000Kč 10.000Kč

C1 - Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací – vlastníkem není Pardubický kraj

Pardubický kraj 73.000Kč 51.000Kč 0Kč

B3 - Podpora sportovního vyžití občanů v Pardubickém kraji, zejména dětí a mládeže

Pardubický kraj 25.500Kč 17.850Kč 8.000Kč

Dotace na údržbu a provoz sportovních zařízení

Česká unie sportu 70.000Kč 49.000Kč 10.000Kč

Ošetření lípy srdčité – prořezání, odstranění jmelí

Pardubický kraj 23.000Kč 16.000Kč 15.000Kč

 

Všechny práce se snažíme dělat ve vlastní režii (nebo za drobné občerstvení), takže děláme ZADARMO :o).